Cung Cấp Tạp Vụ Hằng Ngày Cung Thể Thao Tuyên Sơn
Hotline:

0905 76 19 19

CÔNG TY Cổ phần dịch vụ Trường Xanh

Công trình - Cung Cấp Tạp Vụ Hằng Ngày Cung Thể Thao Tuyên SơnCung Thể Thao Tuyến Sơn TP ĐÀ NẴNG 

Vệ Sinh Nội Thất Theo Tuần 

Vệ Sinh Nội Thất Theo Tuần 

Vệ Sinh Văn Phòng Hằng Ngày 

Vệ Sinh Sàn Hằng Ngày 

Vệ Sinh Khuôn Viên 

Vệ Sinh Ghế , Thảm 

Vệ Sinh Kính