Tổng Vệ Sinh Sau Xây Dựng Xưởng May Veston Tổng Cty Dệt May Hòa Thọ
Hotline:

0905 76 19 19

CÔNG TY Cổ phần dịch vụ Trường Xanh

Công trình - Tổng Vệ Sinh Sau Xây Dựng Xưởng May Veston Tổng Cty Dệt May Hòa Thọ 

Xưởng May Veston 

Quét Dọn Thô 

Sủi sơn vôi , keo , vữa 

Vệ Sinh Kính Khung Cửa 

Quét dọn sàn trươc khi vệ sinh tinh

Vệ Sinh Tinh Bằng Máy Liên Hợp

Vệ Sinh Tinh Bằng Máy Liên Hợp

vệ Sinh Tinh Bằng Máy Liên Hợp